Xe Nâng Công Thái Học

CÔNG TY TNHH SONG SONG

Lầu 4 - Tòa nhà Số 119 Điện Biên Phủ Phường Đakao - Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam

Phone: +84 28 39111877 Fax: +84 28 39111971 Hotline: +84 907 88 5050

songsong@songsong.com.vn www.songsong.com.vn

Salesman: Mr. Đạt ( Danny ) Phone: 0934 399 365 dat.doan@songsong.com.vn